Начало » От скрина: 102 години от утвърждаването на цветовете на Ботев (протокол)
Пловдив Спорт Спорт Важно

От скрина: 102 години от утвърждаването на цветовете на Ботев (протокол)

22 август 1917 година остава в историята на футболен клуб „Ботев“ като датата, на която официално са утвърдени клубните цветове – жълтото и черното. Цветове, с чието значение можем само да се гордеем като българи и пловдивчани.

На днешния ден преди 102 години ръководството на „Ботев“ провело заседание, на което се взели решения за изработването на клубен устав и правилник за вътрешната уредба на клуба.

Присъстващите на събитието клубни членове потвърдили с гласуване и окончателно официализирали жълтото и черното като цветовете, с които „Ботев“ щял да бъде отъждествяван през годините.

Изборът на същите съвсем не бил случаен. Какво послание оставили с него предците ни на следващите поколения ботевисти научаваме от Протокол №22 от 22 август 1917 година, когато се провело и това толкова важно за бъдещето на клуба събрание.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Протокол № 22

От 22 август 1917

 На заседание на Управителния съвет в присъствието на всички членове подир гласуване с многогласие се взеха долните решения:

Да се изработи Клубен устав, в който да се определят правата и задълженията на всеки член, както и дейността и целта на клуба.

Да се създаде правилник за вътрешната уредба на клуба, съгласно исканията на Наредбата.

На заседанието се прие единодушно щото клубните цветове, залегнали в устава и ползвани от клуба за официални от тука на сетне са жълто и черно. Това се определи, тъй като съчетават в себе си следните символи: 

Жълто – цвета на нашите първооснователи от Католическия колеж „Свети Августин“, както и златните жита на Тракия.

Черно – чернозема на плодородната ни почва и цвета на православието от учредителите ни от „1-ва мъжка гимназия“.

Клубните цветове са решени в окончателност и се вписват в устава.

С избора на жълтото и черното ботевистите демонстрирали както огромната си любов към Родината, така и уважението си към две от най-значимите духовни средища в Пловдив, където  предците ни положили основите на легендарния „Ботев“.

Коментари

Коментари

Facebook Pagelike Widget
error: Правата запазени!